Menu
Your Cart

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

Apmācību programma:

1. Infekcijas slimības, to izplatības risks

2. Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai

2.1. Personīgās higiēnas prasības

2.2. Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes

2.3. Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes

2.4. Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana

3. Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu

sniedzējiem

3.1. Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem

3.2. Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu

4. Apgūto zināšanu pārbaudījums

Pēc apmacību apgūšanas tiek izsniegta Apliecība atbilstoši ar 4. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 9. Oktobra noteikumiem Nr. 631, kas ir derīga 5. gadus

 

 

 

 

Ja pakalpojuma sniedzējam nav akreditētas profesionālās izglītības programmas skaistumkopšanā apguvi apliecinoša, valstī atzīta izglītības dokumenta – diploma vai kvalifikācijas apliecības par profesionālo vidējo vai I līmeņa augstāko izglītību kosmetoloģijā – un viņš nav sertificēta ārstniecības persona, viņam jāapgūst izglītības programma "Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības".