Menu
Your Cart

Noteikumi priekš modelem

Pierakstīties uz procedūrām ir iespējams darbdienās no 10:00 līdz 18:00, zvanot pa tel.: 67694752, 20205420.

Pierakstoties uz procedūru, obligāti jādod patiesa informācija (informācija par kontaktiem).!

Uz procedūru jānāk bez kavējumiem. Kavējuma gadījumā modelei tiks atteikta procedūras izpildīšana. !

Ja modelei nav iespējas atnākt uz procedūru, par to obligāti savlaicīgi jāpaziņo. Ja modele nenāk uz procedūru, informācija par to tiks saglabāta „melnajā sarakstā”, tāpēc nākotnē procedūras izpildīšanā modelei tiks atteikts. !

Neuzrādīt pretenzijas par procedūras kvalitāti un izpildes ātrumu, tāpēc ka procedūru izpilda MĀCEKLIS. !

Maksājums tiek veikts TIKAI par materiālu un kosmētiku. ! 

Procedūras izpildīšanas laikā modelei jāievēro visas meistara rekomendācijas. !

Procedūras izpildīšanas laikā kā modelei, tā arī meistaram ir aizliegts ēst un dzert. !

Ja rodas jautājumi par procedūras specifikāciju, jāvēršas tikai pie pasniedzējiem. ! 

Pieklājīga un korekta uzvedība ir OBLIGĀTA. ! 

Uz procedūrām ir aizliegts nākt kopā ar bērniem. ! 

M/C“BEAUTEK” modelēm ir aizliegts smēķēt. !

Ir aizliegts nākt uz procedūrām ar savu kosmētiku. !

M/C“BEAUTEK” modelēm ir aizliegts izplatīt vai pārdot jebkādu produkciju. !

Procedūras izpildīšanas laikā ir aizliegts lietot mobilo telefonu. !

M/C“BEAUTEK” NEPIEŅEM modeles, kuras atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā.!

M/C„BEAUTEK” NEPIEŅEM modeles, kuras ir jaunākas par 12 gadiem. ! 

Pierakstīties uz procedūru ir iespējams tikai pie „BEAUTEK” administrācijas !

M/C„BEAUTEK” nepieņem modeles, kurām uz rokām, galvas vai sejas ādas ir izsitumi, brūces vai citi ādas bojājumi !

Pēc procedūras izpildīšanas atrasties darba telpās ir aizliegts ! 

M/C“BEAUTEK” nenesnekāda veidaatbildību parpersonīgajām mantām ! 

M/C „BEAUTEK” ir tiesības atteikt modelei pakalpojumu sniegšanā bez iemeslu paskaidrošanas. 

                                                                              Ar cieņu, M/C „BEAUTEK” direktore /N. Matijevska/